HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG – NĂM HỌC 2023-2024

Ngày 21/10/2023, Trường Tiểu học An Sơn phối hợp với Công Đoàn Cơ sở trường Tiểu học An Sơn tổ chức Hội nghị Viên chức và Người Lao động – Năm học 2023-2024.