CÁN BỘ LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KÌ

THẦY LÊ BÁ TOÁN

Hiệu trưởng

(1992 – 2009)

CÔ TRẦN LAN HƯƠNG

Hiệu trưởng

(2010 – 2015)

THẦY ĐỖ THANH PHONG

Hiệu trưởng

(2015 – 2022)

CÔ PHẠM THỊ THANH TÂM

Hiệu trưởng

(06/2022 – Nay)

CÔ TRẦN KIM LAN

Phó Hiệu trưởng

(1992 – 2004)

THẦY HUỲNH VĂN THU

Phó Hiệu trưởng

(1992 – 2004)

THẦY NGUYỄN THANH TUẤN

Phó Hiệu trưởng

(2010 – 2011)

CÔ NGUYỄN THỊ ÚT TRẦM

Phó Hiệu trưởng

(2004 – 2020)

THẦY NGUYỄN VĂN HIẾU

Phó Hiệu trưởng

(2011 – 2016)

CÔ NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU

Phó Hiệu trưởng

(2020 – Nay)