Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
88-TB/PGDĐT24/01/2018Phòng Giáo dục đào tạoVề việc ký kết hợp đồng, chuyển giao và tập huấn ,hướng dẫn sử dụng Phần mềm cổng thông tin điện tử ePortal Tải về