Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
196/PGDĐT18/07/2023Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnKế hoạch phối hợp triển khai thực hiện cập nhật, bồi dưỡng kiến thực vệ sinh an Tải về
196/PGDĐT18/07/2023Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnLập danh sách viên chức đăng ký bồi dưỡng Chính trị hè năm 2023 Tải về
197/PGDĐT-GDTH18/07/2023Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnHướng dẫn tổ chức bán trú ngoài nhà trường năm học 2023 - 2024 Giáo dục tiểu học Tải về
35/KH-PGDĐT18/07/2023Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnKế hoạch thực hiện triển khai Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong học năm 2025 Tải về
199/PGDĐT-THCS25/07/2023Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnThông báo kết quả điểm phúc khảo Kỳ thi lớp 6 tạo nguồn và Tiếng Anh tăng cường năm học [...] Tải về
KHHDT12/2020TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SƠNKẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 12/2020 Tải về
KHHD10/2020TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SƠNKẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 10/2020 Tải về
HD09/2020TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SƠNKẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 09/2020 Tải về
CLPTTRƯỜNG TIỂU HỌC AN SƠNCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG 2020 - 2025 Tải về
BCDGTRƯỜNG TIỂU HỌC AN SƠNBÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Tải về
KHNH2021TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SƠNKẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021 Tải về