ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI ĐỒNG ĐỘI XÃ AN SƠN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “MỘT NGÀY EM LÀM CHIẾN SĨ” NĂM 2020

2

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi xã An Sơn năm 2020, nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó, xây dựng phong trào công tác Đoàn của 02 đơn vị. Trong sáng ngày 07/11/2020 Đoàn thanh niên – Hội đồng đội xã An Sơn đã phối hợp cùng đơn vị kết nghĩa Tiểu Đoàn Cảnh sát cơ Động số 3 tổ chức chương trình “Một ngày em làm chiến sĩ” năm 2020 với sự tham gia của 40 ĐVTN, thiếu nhi và 20 chiến sĩ cảnh sát.

3

Đến với chương trình các em thiếu nhi và đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã đã phối cùng các chiến sĩ cảnh sát Cơ động tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, được nghe đơn vị giới thiệu và hướng dẫn về chức năng sử dụng của các công cụ hỗ trợ, các loại xe chuyên dụng trong thực hiện nhiệm vụ của chiến sĩ cảnh sát Cơ động. Qua chương trình đã tạo sân chơi sơi động, bổ ích, góp phần giáo dục cho ĐVTN và các em về truyền thống anh hùng của Công an nhân dân, cảnh sát Việt Nam, khơi dậy trong ĐVTN, các em thiếu nhi về niềm tự hào, tấm lòng yêu nước đối với quê hương, đất nước./.

5