ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI ĐỒNG ĐỘI XÃ AN SƠN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG-TIẾP BƯỚC CHA ANH” NĂM 2020

1

Nhằm tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương. Trong sáng ngày 07/11/2020 Đoàn Thanh niên – Hội Đồng Đội xã An Sơn đã tổ chức chương trình “Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh” năm 2020. Chương trình được tổ chức với nhiều nội dung thiết thực như: Tổ chức cho các em thiếu nhi và đoàn viên thanh niên đến viếng, quét dọn, tìm hiểu các di tích lịch sử tại Đình Thần An Sơn, Nhà bia Tưởng niệm, Nhà bia Ghi danh Liệt sĩ xã; Tổ chức các trò chơi vui tươi, sôi nổi gắn với thi kiến thức tìm hiểu lịch sử địa phương. Qua chương trình đã thu hút được 30 em thiếu nhi và 10 ĐVTN tham gia.

2

Đây cũng là chương trình được xã An Sơn thực hiện hằng năm nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống và nâng cao kiến thức về lịch sử địa phương và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ và thiếu niên nhi đồng.

3