Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi“Giáo viên dạy giỏi – Giải thưởng Võ Minh Đức” và “Bộ sưu tập giáo án trực tuyến” Giáo dục Tiểu học năm học 2023-2024.

Sáng ngày 20/6/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi“Giáo viên dạy giỏi – Giải thưởng Võ Minh Đức” và “Bộ sưu tập giáo án trực tuyến” Giáo dục Tiểu học năm học 2023-2024.