QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 – NĂM HỌC 2024 – 2025

Danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng từ năm học 2024-2025 của trường Tiểu học An Sơn theo Quyết định 1469/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND về Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 do các cơ sở giáo dục lựa chọn sử dụng từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

z5524058737707_da722a0cf94c5d6ab05a83c84642f420

z5524114305522_ac2916579efe7d7675ab45fe1b976436